Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do zwrotu i złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zwrotu , a także naszej odpowiedzialności z tytułu wad sprzedawanego przez nas Towaru oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją.

ZWROT

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (co do zasady). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone poprzez :

  1. formularz kontaktowy na naszej stronie w zakładce "Kontakt"

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@polskieogrody24.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Korzystanie z przedmiotowego formularza nie jest jednak obowiązkowe.

REKLAMACJA

Pamiętaj, że jeżeli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, jako Klient możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy pieniądze.

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o odesłanie go zwykłą przesyłką wraz z otrzymanym dowodem zakupu.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w sposób:

a) telefonicznie

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko

b) adres

c)adres e-mail/ nick

d) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

e) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

f) co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazana wadę towaru

g) wskazane żądania Kupującego

Pamiętaj, że wymogi wypunktowane powyżej mają formę jedynie zalecenia,ułatwi nam to i przyśpieszy rozpatrywanie Twojej reklamacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.

1.Reklamacje ilościowe oraz jakościowe dostarczonego towaru (materiału roślinnego) przyjmujemy w terminie 60 dni od daty otrzymania przesyłki przez Kupującego.

2. Kupujący traci swoje uprawnienia jeżeli przed upływem 60 dni od otrzymania towaru, nie zawiadomi o niezgodnościach sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do odpowiedzi drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni.

4.Sprzedawca dostarcza Kupującemu towar wysokiej jakości , wolny od wad.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wzrost i rozwój roślin, który jest wynikiem uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej, w tym czynnikami atmosferycznymi; lub też są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania, bądź przelanie)

6. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów( np. jak często podlewać roślinę) Kupujący zobowiązany jest to czynić na własna rękę, koszt i ryzyko.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem